Hallo met wie... Intuïtieve raadgeving en informatie

Hallo met wie?
Elke vraag begint met een teken... Het zijn de tekenen die ons instaat stellen onszelf te leren kennen en te ontdekken wie wij zijn... wie is wie?

Wat is de betekenis (zin) van gebeurtenissen (toestanden), hoe zit het, wat is het en hoe ga je ermee om; wat doe je ermee.
De zin van het leven...verstaan en verstaan worden…delen.

Er valt zoveel te zeggen... maar dit heeft enkel zin op het moment dat erom gevraagd wordt, dan heeft en krijgt het gevraagde en het gezegde ook een betekenis. Dit betekend niet dat de rest onzin is maar dat dit nog niet aan de orde is. Alles was, is, en zal altijd zo zijn.
Alles is energie, energie is opgebouwd uit lagen en elke laag is een som oftewel een opsomming van gebeurtenissen die ons de som doen oplossen. Dit noemen we astrale wetten, deze wetten dienen om ons evenwaardig te maken aan de ander; wie is wie voor wie.
Met ander woorden het zijn de tegenstrijdigheden die ons doen groeien en de gelijkenisssen die ons doen veranderen, deze wisselwerking noemen we "astrale wetten” dit zijn de voorwaarden die nodig zijn om in het onvoorwaardelijke terecht te komen.

Wie zoekt (persoonlijkheidsopbouw) zal vinden...
 wie stopt met zoeken heeft het gevonden (zijn).

Hallo met wie kan u steunen in uw evolutieproces van geest (persoonlijkheidsopbouw) naar ziel (zijn), door middel van:

Persoonlijk of telefonisch consult

  • Vraag en antwoord - wat is de betekenis (zin) van gebeurtenissen (toestanden).
    Hoe zit het, wat is het en hoe ga je ermee om; wat doe je ermee.

Persoonlijk consult

  • Lichamelijke blokkade behandelen... astrale energie.
    Het lichaam dient ter referentie van onze zijns toestand. Als er een blokkade ontstaat geeft dit pijn, door de blokkade te behandelen wordt de referentie zichtbaar.

Op aanvraag

  • Behandelen van een onderwerp in groepsverband - herkennen of vergelijken.
    Samenbrengen van mensen die hetzelfde meemaken, zodat vergelijken stopt en het herkennen van de gelijkenissen doet veranderen.
Elke vraag begint met een teken.
035-7519657